Saturday, May 23, 2015

The Ends of the Natural Family

Truly I say unto you, before this night is over, Rod Dreher will deny Josh Duggar three times.

Rod and his pal Owen apparently believe that Josh Duggar is a victim of something, and want "to kick those who profited out of making this kid and his siblings into celebrities — starting with the Duggar parents." But the known abuse started well before the family were celebrities -- .or at least when their only celebrity was based on the father's status as a Republican state representative -- and when the children were homeschooled and their access to the corrupting media was controlled by the parents. In other words, the molestation started when the rapist not in any way famous and his worldview was the product of cultural influences (and only those influences) acceptable to Rod.


Rod may deny running "in the circles in which [Josh Duggar] is a star," but when he perceives danger to or doubt about his bigoted worldview, he screams and shouts exactly like Josh.

4 comments:

obat penghilang tatto permanen murah said...

obat penghilang tatto permanen

obat tato said...

Obat Penghilang Tatto Permanen

Abedo Ahmed said...

áÇ ÏÇÚì ááÞáÞ æÇäÊ ÊÊÚÇãá ãÚ ÔÑßÉ ÇÑßÇä Çáããáßå ááÊäÙíÝ æÇáãßÇÝÍå æÇáÊÓáíß
æÛíÑ ÐÇáß ãä ßÇÝå ÇäæÇÚ ÇáÊäÙíÝ Ýì Çáããáßå ÇáÓÚæÏíå ÈÇßãáåÇ ÇÐÇ
ßá ãÇ Úáíßã åæ ÒíÇÑå ÕÝÍÊäÇ ááÊØáÚ Úáì ÇÞá ÇáÇÓÚÇÑ ÇáãÊÇÍå
æÇáÊì ÊÝì ÇÍÊíÇÌÇÊßã ÇáÎÇÕå
0544369605

ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ ÇáãíÇå ÈÇÈåÇ

ÔÑßÉ ÊÓáíß ãÌÇÑì ÈÇÈåÇ

ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇÈåÇ

ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÈÇÈåÇ

ÔÑßÉ ÊäÙíÝ Ýáá ÈÇÈåÇ

ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãäÇÒá ÈÇÈåÇ

ÇÊÕáæÇ ÈäÇ ÏÇÆãÇ ÊÌÏæäÇ Ýì ßá æÞÊ æßá ãßÇä
áÇääÇ äÊÚÇãá ÈãäÊåì ÇáÏÞå æÇáÝÚÇáå æÇáÇåãíå ÇáßÈíÑå ãÚ ÔÑßÉ
ÇÑßÇä Çáããáßå áÇÏÇÚì ááÞáÞ äÍä ãÚß ÏÇÆãÇ

Van Tuan said...

Đá hoa cương
đá ốp lát
đá ốp bếp
da hoa cương
da op lat
da op bep
bạt che nắng
bat che nang
cửa lưới chống côn trùng
cua luoi chong con trung
cửa lưới chống muỗi
cua luoi chong muoi
Giàn phơi thông minh
gian phoi thong minh
lưới an toàn
luoi an toan
két sắt
ket sat
két bạc
ket bac
chung cư vinhomes nguyễn trãi
vinhomes nguyễn trãi
vinhomes smart city
vinhome nguyễn trãi
chung cu vinhomes nguyen trai

chung cư vinhomes nguyễn trãi
vinhomes nguyễn trãi
vinhomes smart city
vinhome nguyễn trãi
chung cu vinhomes nguyen trai